Научно-практический медицинский журнал «Medicine Review» - переводы и обзоры зарубежной медицинской периодики. 

23.03.2021
Оценка связи побочных эффектов статинов с собственно статинотерапией

11.12.2020
Результативность применения омега-3 жирных кислот у пациентов из группы высокого риска

25.11.2020
Эффективность ранней криоабляции при фибрилляции предсердий (ФП)

10.04.2020
Інформаційне повідомлення щодо COVID-19, яке спеціаліст охорони здоров’я може надати пацієнтам із захворюваннями серця

№4 (59) 2020
«Кардіологія»

 • Колонка редактора
 • Вступительное слово А.Н. Пархоменко
 • Клінічні рекомендації
 • Современная научно-обоснованная тактика ведения пациентов с фибрилляцией предсердий: краткий обзор обновлений из руководства ESC и EACTS (2020)
 • Острый коронарный синдром без стойкого подъема сегмента ST: краткий обзор рекомендаций обновленного практического руководства ESC (2020)
 • На порядку денному
 • Результати терапії постінфарктних пацієнтів із застосуванням тикагрелору відповідно до показань, схвалених у Європі: ретроспективний аналіз даних дослідження PEGASUS-TIMI 54
 • Прямі пероральні антикоагулянти і ризик інфаркту міокарда: нові дані про порівняльну оцінку препаратів
 • Досягнення і перспективи
 • Аторвастатин vs розувастатин: порівняння профілів безпеки статинів в умовах реальної клінічної практики
 • Оптимальний антиагрегант для пацієнтів з ІМпST, які пройшли тромболізис: нові результати дослідження TRЕAT
 • Точка зору
 • Сучасна терапія артеріальної гіпертензії: зведена характеристика фіксованої комбінації лізиноприл + гідрохлоротіазид
 • Лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією та гострою серцевою недостатністю: порівняння профілів безпеки урапідилу і нітрогліцерину
 • Клінічні дослідження
 • Дослідження ISAR-REACT 5: несподівані результати порівняння прасугрелю і тикагрелору у хворих з різними типами ГКС
 • Фактори, що визначають антифібротичний ефект терапії еплереноном: результати нового аналізу досліджень EPHESUS і REMINDER

 

Корисні посилання