Науково-практичний медичний журнал «Medicine Review» - переклади та огляди закордонної медичної періодики. 

31.01.2024
ФОРКСІГА (Дапагліфлозин 10 мг) зареєстровано в Україні для лікування пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю незалежно від фракції викиду

30.08.2023
Прогностична роль кардіомаркерів в умовах серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду: аналіз даних дослідження EMPEROR-Preserved у підгрупах (висновки)

08.03.2023
Сучасний погляд на оптимальну терапію систолічної серцевої недостатності: огляд доказової бази та бар’єри на шляху до раціонального використання еплеренону

20.01.2023
Серцево-судинні ефекти флавонолів і їх актуальність для клінічної практики: зведений огляд оновлених даних

№4 (59) 2020
«Кардіологія»

 • Колонка редактора
 • Вступительное слово А.Н. Пархоменко
 • Клінічні рекомендації
 • Современная научно-обоснованная тактика ведения пациентов с фибрилляцией предсердий: краткий обзор обновлений из руководства ESC и EACTS (2020)
 • Острый коронарный синдром без стойкого подъема сегмента ST: краткий обзор рекомендаций обновленного практического руководства ESC (2020)
 • На порядку денному
 • Результати терапії постінфарктних пацієнтів із застосуванням тикагрелору відповідно до показань, схвалених у Європі: ретроспективний аналіз даних дослідження PEGASUS-TIMI 54
 • Прямі пероральні антикоагулянти і ризик інфаркту міокарда: нові дані про порівняльну оцінку препаратів
 • Досягнення і перспективи
 • Аторвастатин vs розувастатин: порівняння профілів безпеки статинів в умовах реальної клінічної практики
 • Оптимальний антиагрегант для пацієнтів з ІМпST, які пройшли тромболізис: нові результати дослідження TRЕAT
 • Точка зору
 • Сучасна терапія артеріальної гіпертензії: зведена характеристика фіксованої комбінації лізиноприл + гідрохлоротіазид
 • Лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією та гострою серцевою недостатністю: порівняння профілів безпеки урапідилу і нітрогліцерину
 • Клінічні дослідження
 • Дослідження ISAR-REACT 5: несподівані результати порівняння прасугрелю і тикагрелору у хворих з різними типами ГКС
 • Фактори, що визначають антифібротичний ефект терапії еплереноном: результати нового аналізу досліджень EPHESUS і REMINDER

 

Корисні посилання