Науково-практичний медичний журнал «Medicine Review» - переклади та огляди закордонної медичної періодики. 

Прогностична роль кардіомаркерів в умовах серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду: аналіз даних дослідження EMPEROR-Preserved у підгрупах (висновки)

Обговорення результатів аналізу Januzzi et al.

Результати представленого заздалегідь запланованого аналізу даних дослідження EMPEROR-Preserved дали змогу зробити кілька важливих висновків [7]:

  1. Вищі вихідні концентрації NT-proBNP і вч-сТнТ були тісно пов'язані з вищим ризиком несприятливих наслідків і тяжчою СН у пацієнтів із ФВ ЛШ >40%.
  2. Вищі концентрації NT-proBNP і вч-сТнТ асоціювалися з 4-5-кратним підвищенням частоти подій первинної комбінованої (комбінація СС смерті й госпіталізації з приводу СН), першої вторинної (загальна кількість госпіталізацій із приводу СН) і комбінованої ниркової кінцевих точок.
  3. На відміну від інших препаратів для терапії СН (наприклад, ірбесартану або спіронолактону), емпагліфлозин забезпечував рівномірне відносне зниження ризиків за квартилями вихідних концентрацій NT-proBNP і вч-сТнТ із найбільшим абсолютним ефектом у пацієнтів із вищими рівнями біомаркерів.
  4. Зміна концентрації NT-proBNP під час лікування була пов'язана з ризиком первинної кінцевої точки, при цьому терапія емпагліфлозином асоціювалася з невеликим відносним зниженням концентрації NT-proBNP упродовж 100 тижнів лікування.

Джерело:

Корисні посилання