Научно-практический медицинский журнал «Medicine Review» - переводы и обзоры зарубежной медицинской периодики. 

23.03.2021
Оценка связи побочных эффектов статинов с собственно статинотерапией

11.12.2020
Результативность применения омега-3 жирных кислот у пациентов из группы высокого риска

25.11.2020
Эффективность ранней криоабляции при фибрилляции предсердий (ФП)

10.04.2020
Інформаційне повідомлення щодо COVID-19, яке спеціаліст охорони здоров’я може надати пацієнтам із захворюваннями серця

Спецвидання
«Кардіологічний альманах - 2020»

 • Колонка редактора
 • Передмова О.М. Пархоменко
 • Гострі коронарні синдроми
 • Острый коронарный синдром без стойкого подъема сегмента ST: краткий обзор рекомендаций обновленного практического руководства ESC (2020)
 • Вибір антиагреганта у разі гострого коронарного синдрому: аналіз шведського регістру і питання до зовнішньої валідності результатів дослідження PLATO
 • Неінвазивне лікування ГКС: основні напрями оптимізації антитромботичної терапії
 • Порівняння результатів застосування клопідогрелю, прасугрелу і тикагрелору у пацієнтів з ІМпST, які пройшли первинне ЧКВ: ретроспективний аналіз даних
 • Дослідження ISAR-REACT 5: несподівані результати порівняння прасугрелю і тикагрелору у хворих з різними типами ГКС
 • Серцева недостатність
 • Рекомендации по использованию данных о концентрациях натрийуретических пептидов в клинической практике: руководство HFA/ESC (2019)
 • Меморандум HFA/ESC об эффективности и безопасности новых сахароснижающих препаратов у пациентов с сердечной недостаточностью (2020)
 • Оптимальное использование диуретиков при застойной сердечной недостаточности
 • Кардіогенний шок
 • Основные аспекты диагностики и ведения кардиогенного шока
 • Венозна тромбоемболія
 • Профилактика и лечение венозной тромбоэмболии у онкологических больных: практическое руководство Американского общества клинических онкологов (2019)
 • Ведение пациентов с острой тромбоэмболией легочной артерии: краткий обзор руководства ESC (2019)
 • Дисліпідемії
 • Науково-обґрунтоване застосування статинів: нові дані, отримані в 2020 р.
 • Артеріальна гіпертензія
 • Уровень АД и применение антагонистов минералокортикоидных рецепторов при сердечной недостаточности
 • Фактори, що визначають антифібротичний ефект терапії еплереноном: результати нового аналізу досліджень EPHESUS і REMINDER
 • Фібриляція передсердь
 • Современная научно-обоснованная тактика ведения пациентов с фибрилляцией предсердий: краткий обзор обновлений из руководства ESC и EACTS (2020)
 • Фибрилляция предсердий при острой сердечной недостаточности: рекомендации по тактике ведения пациентов от ACCA/EHRA/ESC (2020)
 • ССЗ і цукровий діабет
 • Тактика ведения пациентов с сахарным диабетом/предиабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями или риском их развития: краткий обзор совместного руководства ESC и EASD (2019)

 

Корисні посилання