Научно-практический медицинский журнал «Medicine Review» - переводы и обзоры зарубежной медицинской периодики. 

03.09.2021
Форксіга (дапагліфлозин) зареєстровано в Україні для лікування пацієнтів із серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду

16.06.2021
Позитивне рішення щодо препарату Джардінс

07.06.2021
Сравнение ривароксабана и варфарина при ФП у пациентов с биопротезами митральных клапанов

01.06.2021
Пресреліз компанії “Берінгер Інгельхайм” щодо реальних свідчень подвійної терапії бронхолітиками для пацієнтів із ХОЗЛ

№3 (58) 2020
«Кардіологія»

 • Колонка редактора
 • Вступительное слово А.Н. Пархоменко
 • Клінічні рекомендації
 • Рекомендации по использованию данных о концентрациях натрийуретических пептидов в клинической практике: руководство HFA/ESC (2019)
 • Основные аспекты диагностики и ведения кардиогенного шока: официальное заявление экспертов HFA/ESC (2020)
 • На порядку денному
 • Зміна концепції патогенезу стабільної стенокардії та міокардіальної ішемії: причини і наслідки
 • Лікування стабільної стенокардії напруги: подвійний механізм дії, кардіопротекція, потенційний вплив на прогноз та інші переваги нікорандилу
 • Досягнення і перспективи
 • Порівняння ефективності, безпеки та вартості терапії із застосуванням еноксапарину і НФГ у пацієнтів з гострим коронарним синдромом: аналіз бази реальних клінічних даних
 • Роль небівололу в терапії артеріальної гіпертензії: фундаментальні відомості й нова інформація
 • Клінічні дослідження
 • Порівняння результатів застосування клопідогрелю, прасугрелу і тикагрелору у пацієнтів з ІМпST, які пройшли первинне ЧКВ: ретроспективний аналіз даних дослідження TOTAL
 • Вплив варіабельності АТ на клінічні наслідки і ефективність еплеренону при систолічній серцевій недостатності: результати ретроспективного аналізу дослідження EMPHASIS-HF
 • Точка зору
 • Профілактика хвороби Альцгеймера та інших деменцій: корисні ефекти комбінацій статинів і антигіпертензивних препаратів
 • Фибрилляция предсердий при острой сердечной недостаточности: рекомендации по тактике ведения пациентов от ACCA/EHRA/ESC (2020)

 

Корисні посилання