Научно-практический медицинский журнал «Medicine Review» - переводы и обзоры зарубежной медицинской периодики. 

10.04.2020
Інформаційне повідомлення щодо COVID-19, яке спеціаліст охорони здоров’я може надати пацієнтам із захворюваннями серця

24.03.2020
Повреждение миокарда – одна из основных причин смерти пациентов после некардиологических операций

26.02.2020
Гомеостатические хемокины - новые биомаркеры прогноза при ОКС?

07.02.2020
Благодійний проект "Здорові легені"

№2 (57) 2020
«Кардіологія»

 • Колонка редактора
 • Вступительное слово А.Н. Пархоменко
 • Клінічні рекомендації
 • Профилактика и лечение венозной тромбоэмболии у онкологических больных: практическое руководство Американского общества клинических онкологов (2019)
 • Меморандум HFA/ESC об эффективности и безопасности новых сахароснижающих препаратов у пациентов с сердечной недостаточностью (2020)
 • На порядку денному
 • Вибір оптимального діуретика для лікування серцевої недостатності: результати найбільшого порівняльного аналізу клінічних ефектів торасеміду і фуросеміду
 • Вплив статі на результати застосування антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів при серцевій недостатності: дані об'єднаного аналізу трьох масштабних досліджень
 • Досягнення і перспективи
 • Неінвазивне лікування ГКС: основні напрями оптимізації антитромботичної терапії
 • Клінічні дослідження
 • Дослідження POPular AGE: нові дані про вибір антиагреганта при гострому коронарному синдромі без підйому сегмента ST у літніх пацієнтів
 • Точка зору
 • Оптимальное использование диуретиков при застойной сердечной недостаточности: информационный бюллетень HFA/ESC (2019)

 

Корисні посилання