Науково-практичний медичний журнал «Medicine Review» - переклади та огляди закордонної медичної періодики. 

31.01.2024
ФОРКСІГА (Дапагліфлозин 10 мг) зареєстровано в Україні для лікування пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю незалежно від фракції викиду

30.08.2023
Прогностична роль кардіомаркерів в умовах серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду: аналіз даних дослідження EMPEROR-Preserved у підгрупах (висновки)

08.03.2023
Сучасний погляд на оптимальну терапію систолічної серцевої недостатності: огляд доказової бази та бар’єри на шляху до раціонального використання еплеренону

20.01.2023
Серцево-судинні ефекти флавонолів і їх актуальність для клінічної практики: зведений огляд оновлених даних

Спецвидання
«Кардіологічний альманах - 2021»

 • Колонка редактора
 • Передмова О.М. Пархоменко
 • Гострі коронарні синдроми
 • Резолюція засідання Ради експертів-кардіологів від 22 червня 2021 року щодо можливості зниження інтенсивності антитромбоцитарної терапії (де-ескалація) після перенесеного гострого коронарного синдрому
 • Результати раннього переходу на монотерапію тикагрелором після ЧКВ у групі пацієнтів високого ризику, зокрема серед хворих на цукровий діабет: нові дані з дослідження TWILIGHT
 • Вплив на запалення, функцію ендотелію і агрегацію тромбоцитів: нові дані провнутрішньокласові відмінності пероральних антиагрегантів у пацієнтів з ГКС після ЧКВ
 • Клопідогрель vs тикагрелор: аналіз результатів лікування в когорті реальних пацієнтів з ГКС із Англії з акцентом на ризик великих кровотеч
 • Ефективність та безпека прасугреля у пацієнтів з ГКС, які пройшли ЧКВ, в умовах реальної клінічної практики: результати дослідження PROMETHEUS
 • Сучасні стратегії мінімізації геморагічних ризиків у пацієнтів на подвійній антитромбоцитарній терапії після черезшкірного коронарного втручання
 • Стабільна ІХС
 • Порівняння ефектів клопідогрелю і тикагрелору при плановому ЧКВ з приводу стабільної ІХС: результати дослідження ALPHEUS
 • Довгострокова ефективність бісопрололу у пацієнтів із стабільною стенокардією: результати аналізу реальної клінічної бази даних
 • Серцева недостатність
 • Алгоритм оптимальної терапії серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду — оновлений документ Американського коледжу кардіологів
 • Оцінка ефектів дапагліфлозину з урахуванням вихідного рівня артеріального систолічного тиску: результати ретроспективного аналізу в підгрупах дослідження DAPA-HF
 • Настанова Європейського товариства кардіологів з діагностики та лікування гострої і хронічної серцевої недостатності (2021):що є нового?
 • Дисліпідемія і атеросклероз
 • Нові дані про механізми антиатеросклеротичної дії розувастатину: вплив на функції ЛПВЩ і асоційовані з ними білки
 • Ранжирування сучасних статинів за їхнім ефектом на параметри ліпідного профілю: результати нового мережевого метааналізу
 • Інші кардіологічні захворювання і фактори серцево-судинного ризи
 • Корекція ендотеліальної дисфункції в рамках профілактики і лікування ССЗ: потенційні можливості кверцетину
 • Використання нових протидіабетичних препаратів для зниження серцево-судинного ризику при цукровому діабеті 2 типу: огляд консенсусного документа АСС (2020)
 • Настанова АНА/АСС з ведення пацієнтів з гіпертрофічноюкардіоміопатією: стислий огляд рекомендацій з лікування (2020)
 • Алгоритм організації антитромботичної терапії при комбінаціях фібриляції передсердь або венозної тромбоемболії з атеросклеротичними ССЗ – узгоджений документ АСС (2020)

 

Корисні посилання