Науково-практичний медичний журнал «Medicine Review» - переклади та огляди закордонної медичної періодики. 

29.03.2022
Інформація щодо розповсюдження журналу у військовий час

08.02.2022
Новые данные по сотаглифлозину

13.01.2022
Эффективность рилонацепта при рецидивирующем перикардитe

24.12.2021
Оновлені рекомендації північноамериканського консенсусу з антитромботичної терапії у пацієнтів із фібриляцією передсердь, які перенесли черезшкірне коронарне втручання (2021)

№4 (63) 2021
«Кардіологія»

 • Колонка редактора
 • Передмова О.М. Пархоменко
 • Клінічні рекомендації
 • Алгоритм оптимальної терапії серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду – оновлений документ Американського коледжу кардіологів (2021)
 • Застосування дев'яти основних клінічних профілів з метою персоналізації терапії серцевої недостатності – консенсусний документ HFA ESC (2021)
 • Досягнення і перспективи
 • Порівняння ефектів антитромбоцитарних схем на основі тикагрелору і традиційних антиагрегантних препаратів при ішемічній хворобі серця: результати метааналізу 15 рандомізованих досліджень
 • На порядку денному
 • Результати оцінки ефектів емпагліфлозину на серцеві і ниркові результати у пацієнтів із серцевою недостатністю і різною функцією нирок: аналіз даних дослідження ЕMPEROR-Reduced
 • Оцінка ефектів дапагліфлозину з урахуванням вихідного рівня артеріального систолічного тиску: результати ретроспективного аналізу в підгрупах дослідження DAPA-HF
 • Клінічні дослідження
 • Сучасні стратегії мінімізації геморагічних ризиків у пацієнтів на подвійній антитромбоцитарній терапії після черезшкірного коронарного втручання
 • Ефективність та безпека подвійної антитромбоцитарної терапії на основі тикагрелору у профілактиці ускладнень пригострому ішемічному інсульті або ТІА: результати дослідження THALES
 • Ефективність та безпека прасугреля у пацієнтів з ГКС, які пройшли ЧКВ, в умовах реальної клінічної практики: результати дослідження PROMETHEUS
 • Ефекти ліраглутиду на вісцеральні та ектопічні жирові відкладення в осіб із надмірною вагою/ожирінням та високим серцево-судинним ризиком: результати клінічного дослідження
 • Точка зору
 • Можливість використання деяких бета-адреноблокаторів для первинної профілактики шлуночкових аритмій та раптової серцевої смерті при гіпертензивній гіпертрофії лівого шлуночка: інформація для роздумів
 • Пошук ефективної терапії важких форм COVID-19: потенційні можливості кверцетину

 

Корисні посилання