Науково-практичний медичний журнал «Medicine Review» - переклади та огляди закордонної медичної періодики. 

31.01.2024
ФОРКСІГА (Дапагліфлозин 10 мг) зареєстровано в Україні для лікування пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю незалежно від фракції викиду

30.08.2023
Прогностична роль кардіомаркерів в умовах серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду: аналіз даних дослідження EMPEROR-Preserved у підгрупах (висновки)

08.03.2023
Сучасний погляд на оптимальну терапію систолічної серцевої недостатності: огляд доказової бази та бар’єри на шляху до раціонального використання еплеренону

20.01.2023
Серцево-судинні ефекти флавонолів і їх актуальність для клінічної практики: зведений огляд оновлених даних

№3 (46) 2017
«Кардиология»

 • Колонка редактора
 • Вступительное слово А.Н. Пархоменко
 • Клінічні рекомендації
 • Ведение пациентов с сердечной недостаточностью: обновленное руководство АНА/АСС/HFSA (2017)
 • Руководство Европейского общества кардиологов и Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов по двойной антитромбоцитарной терапии у пациентов с ИБС (2017)
 • Клінічні дослідження
 • Сравнение современных антиагрегантов при остром коронарном синдроме: результаты регистров SWEDEHEART, SHEFFIELD
 • Сравнение эффективности и безопасности современных антикоагулянтов в профилактике венозной тромбоэмболии: результаты мета-анализа Cimminiello et al.
 • Точка зору
 • Современный подход к ведению пациентов с гиперкалиемией и почечной дисфункцией на фоне лечения ингибиторами РААС
 • Патогенетическая терапия стабильной стенокардии: новые доказательства эффективности оригинального триметазидина MR
 • На порядку денному
 • Деэскалация антитромбоцитарной терапии у пациентов, перенесших ОКС
 • Досягнення і перспективи
 • Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с артериальной гипертензией: эффекты телмисартана (результаты исследования ATTEMPT-CVD)
 • Современная антигипертензивная терапия: место урапидила в лечении пациентов с гипертензивным кризом

 

Корисні посилання