Науково-практичний медичний журнал «Medicine Review» - переклади та огляди закордонної медичної періодики. 

31.01.2024
ФОРКСІГА (Дапагліфлозин 10 мг) зареєстровано в Україні для лікування пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю незалежно від фракції викиду

30.08.2023
Прогностична роль кардіомаркерів в умовах серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду: аналіз даних дослідження EMPEROR-Preserved у підгрупах (висновки)

08.03.2023
Сучасний погляд на оптимальну терапію систолічної серцевої недостатності: огляд доказової бази та бар’єри на шляху до раціонального використання еплеренону

20.01.2023
Серцево-судинні ефекти флавонолів і їх актуальність для клінічної практики: зведений огляд оновлених даних

№1 (19) 2012
«Кардиология»

 • Колонка редактора
 • Вступительное слово А.Н. Пархоменко
 • Клінічні рекомендації
 • Руководство АНА/АСС/SCAI по чрескожным коронарным вмешательствам (2011)
 • Руководство АСС/АНА по аорто-коронарному шунтированию (2011): обзор рекомендаций
 • Гипертрофическая кардиомиопатия: руководство АНА/АСС
 • Клінічні дослідження
 • Диабетическая нефропатия: status quo экзогенных гликозаминогликанов
 • β-Адреноблокаторы при болезни периферических артерий: назначаем или нет?
 • Досягнення і перспективи
 • Резистентная АГ - современное видение проблемы
 • Аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка: задача со множеством неизвестных
 • В помощь практикующему врачу
 • Контроль АД при артериальной гипертензии: достижимы ли поставленные цели?
 • Фармако-инвазивная стратегия реперфузии: польза обоснованного выбора

 

Корисні посилання