Науково-практичний медичний журнал «Medicine Review» - переклади та огляди закордонної медичної періодики. 

30.08.2023
Прогностична роль кардіомаркерів в умовах серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду: аналіз даних дослідження EMPEROR-Preserved у підгрупах (висновки)

08.03.2023
Сучасний погляд на оптимальну терапію систолічної серцевої недостатності: огляд доказової бази та бар’єри на шляху до раціонального використання еплеренону

20.01.2023
Серцево-судинні ефекти флавонолів і їх актуальність для клінічної практики: зведений огляд оновлених даних

21.12.2022
На шляху до оптимальної антигіпертензивної терапії: огляд клінічних ефектів фіксованої комбінації амлодипін + лізиноприл

№4 (55) 2019
«Кардиология»

 • Колонка редактора
 • Вступительное слово А.Н. Пархоменко
 • Клінічні рекомендації
 • Ведение пациентов с сахарным диабетом 2 типа и сердечной недостаточностью: научное соглашение AHA/HFSA
 • Безопасность статинотерапии и побочные эффекты статинов: краткий обзор научного соглашения AHA (2019)
 • Точка зору
 • Замена перорального ингибитора P2Y12-рецепторов в течение месяца после острого коронарного синдрома: частота и клинические исходы (итальянский реестр SCOPE)
 • Клінічні дослідження
 • Допомога у виборі перорального антикоагулянта при фібриляції передсердь: дані щодо частоти великих кровотеч у пацієнтів високого тромбоемболічного або геморагічного ризику
 • На порядку денному
 • Сравнение терапевтических эффектов эналаприла и комбинации сакубитрил/валсартан при сердечной недостаточности и сахарном диабете: фокус на контроль гликемии
 • Прогностические эффекты антагонистов минералокортикоидных рецепторов при сердечной недостаточности: новые данные по эплеренону
 • Досягнення і перспективи
 • Тромбофилии у беременных и профилактика венозной тромбоэмболии: краткий обзор актуальных стратегий
 • Эффективный подход к коррекции гликемии, массы тела и сердечно-сосудистого риска у пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2 типа: фокус на лираглутид

 

Корисні посилання