Научно-практический медицинский журнал «Medicine Review» - переводы и обзоры зарубежной медицинской периодики. 

Медичні новини

13.01.2022
Эффективность рилонацепта при рецидивирующем перикардитe

24.12.2021
Оновлені рекомендації північноамериканського консенсусу з антитромботичної терапії у пацієнтів із фібриляцією передсердь, які перенесли черезшкірне коронарне втручання (2021)

06.12.2021
Резолюція засідання Ради експертів-кардіологів від 22 червня 2021 року щодо можливості зниження інтенсивності антитромбоцитарної терапії (де-ескалація) після перенесеного гострого коронарного синдрому

05.12.2021
Потенциальный новый класс препаратов для лечения СН со сниженной ФВ ЛЖ (СНсФВ)

Наші партнери


Добро пожаловать!

«Medicine Review» — научно-практическое медицинское издание европейского типа!

Наш профиль — переводные материалы зарубежных авторов и обзоры по кардиологии на основе последних публикаций в авторитетных международных журналах.

Оперативная подборка наиболее актуальных материалов и качественный перевод на постоянной основе в одном издании!

Оформить редакционную подписку на «Medicine Review» на 2022 год!

Шановні читачі журналу! В бібліотеці Інституту Стражеска на постійній основі можна отримати усі номери журналу за 2021 рік (№№1,2,3), та збірку «Кардіологічний Альманах - 2021». Також можна надати свою адресу в базу 2022 року шляхом заповнення сертифікату.

Поточний номер: Кардіологічний альманах - 2021.

Перейти до змісту.

Корисні посилання