Науково-практичний медичний журнал «Medicine Review» - переклади та огляди закордонної медичної періодики. 

Пресреліз компанії “Берінгер Інгельхайм” щодо реальних свідчень подвійної терапії бронхолітиками для пацієнтів із ХОЗЛ

Реальні свідчення подвійної терапії бронхолітиками, згідно з опитування по Клінічній анкеті по ХОЗЛ, підтверджують всебічні переваги лікування препаратами ХТД (антагоніст мускаринових рецепторів тривалої дії)/БАТД (β2-адреноміметик тривалої дії) для пацієнтів із ХОЗЛ1

 

  • Дослідження в реальних умовах за участі пацієнтів з ХОЗЛ у Європі та Ізраїлі
  • Високі результати у пацієнтів, які отримували лікування препаратами ХТД/БАТД, — терапевтичний успіх у понад 80% пацієнтів1
  • У пацієнтів, які перейшли з БАТД/ІКС на ХТД/БАТД, спостерігалося значне покращення відповідно до клінічних протоколів — порівняно з пацієнтами, які не отримували лікування1
  • 96,6% пацієнтів бажають продовжити лікування тіотропієм/олодатеролом після дослідження1

Компанія «Берінгер Інгельхайм» оголосила результати неінтервенційного дослідження, яке було опубліковане в Міжнародному журналі хронічного обструктивного захворювання легень (International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease). У дослідженні оцінювали терапевтичну ефективність препарату Спіолто® Респімат® (тіотропій/олодатерол) у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) у повсякденній клінічній практиці. Одне з найбільших у своєму роді, дослідження було спрямоване на вивчення потенційних змін у клінічному контролі ХОЗЛ під час лікування тіотропієм/олодатеролом, що проводилось за допомогою Клінічного опитувальника ХОЗЛ (CCQ), який включає три розділи (симптоми, психічний стан та функціональний стан). Основною кінцевою точкою дослідження був «терапевтичний успіх» на момент Візиту 2 (це приблизно через 6 тижнів після початку лікування), що визначається як зменшення загального показника CCQ на 0,4 бала за період часу між Візитом 1 та Візитом 2. Наприкінці дослідження більше 80% пацієнтів досягли терапевтичного успіху, а бал CCQ покращився у понад 92% пацієнтів1.

Відкрите неінтервенційне спостережне дослідження включало 4700 пацієнтів з ХОЗЛ, проводилось в 11 країнах (Болгарія, Чехія, Угорщина, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словенія, Україна, Швейцарія та Ізраїль). У дослідженні спостерігалось поліпшення стану у всіх GOLD2 групах пацієнтів3, причому найбільша терапевтична користь спостерігалася у пацієнтів із більш вираженими симптомами: терапевтичного успіху досягли 87,8% пацієнтів групи D (95% ДІ: 85,94–89,45) та 79,7% пацієнтів групи В (95% ДІ: 78,26–81,15)1.

Крім того, терапевтичний успіх спостерігався у пацієнтів, які отримували лікування за різними протоколами. Найбільш виражене покращення спостерігалось у пацієнтів, які раніше ніколи не отримували лікування (85,6%), а потім у тих, хто попередньо отримував лікування БАТД/ІКС (79,5%) або монотерапією LABA чи LAMA (74,2%).

Доктор Аршанг Валіпур (Arschang Valipour), Відділ респіраторної медицини та медицини невідкладних станів Інституту наукових досліджень легенів та пульмональної онкології Карла Ландштейнера, Кранкенхаус Норд - Клініка Флорідсдорф, Відень, Австрія, головний дослідник, прокоментував: «Інгаляційні кортикостероїди (ІКС) широко використовуються для лікування пацієнтів з ХОЗЛ, незважаючи на вказівки щодо обмеження їх використання певною групою пацієнтів. Пацієнти, які отримували терапію БАТД/ІКС, побачили покращення у дослідженні, підтримуючи рекомендації GOLD та багатьох країн щодо переходу пацієнтів з БАТД/ІКС на ХТД/БАТД. Отримані дані показують, що перехід на таке лікування покращує якість життя більшості пацієнтів із ХОЗЛ. Крім того, дослідження також показує терапевтичний успіх при лікуванні ХТД/БАТД у всіх GOLD-групах пацієнтів, припускаючи, що пацієнти з менш вираженими симптомами також отримують користь від терапії ХТД/БАТД».

Крім того, дослідження вивчало застосування препаратів для екстреної терапії (БАКД4 — бета-агоніст короткої дії) за тиждень до Візиту 1 та Візиту 2 та продемонструвало загальне зниження частоти інгаляцій на 1,25 на день (95% ДІ: 1,19–1,31) за період від початку дослідження до Тижня 61.

Клінічні дослідження, у яких вивчається лікування препаратом Спіолто® (тіотропій/олодатерол), що доставляється за допомогою інгалятора Респімат®, показали значне поліпшення щодо показників функції легенів, симптомів, якості життя та здатності переносити фізичне навантаження у пацієнтів з ХОЗЛ5,6,7,8. Ключові дані цього дослідження, яке оцінювало успішність лікування тіотропієм/олодатеролом в реальних умовах, підтверджують результати досліджень у широкої групи пацієнтів з ХОЗЛ.

Дослідження також показує задоволеність пацієнтів інгалятором Спіолто® Респімат®: 92,5% пацієнтів були задоволені зручністю інгалятора, а 93,5% пацієнтів – зручністю вдихання з інгалятора1. Це важливо, оскільки ми знаємо, що пацієнти з ХОЗЛ часто мають труднощі з користуванням інгалятором, а також з самою інгаляцією, що впливає на ефективність їх лікування.9,10

Насправді понад 92% пацієнтів у дослідженні в цілому були задоволені препаратом Спіолто® Респімат®, тоді як понад 96% пацієнтів були готові продовжити лікування тіотропієм/олодатеролом після дослідження.1

Пацієнти з ХОЗЛ мають труднощі у повсякденному житті, а дотримання підтримуючої терапії є важливим для терапевтичного успіху при ХОЗЛ.6 Пацієнти частіше дотримуються лікування, коли вірять, що лікування покращить перебіг захворювання.6

Дослідження в реальних умовах необхідні для отримання клінічно важливих даних на місцях надання медичної допомоги. Результати цього дослідження дають значущу інформацію, яка може бути застосована у лікуванні пацієнтів.

 

Для отримання додаткової інформації відвідайте:

https://www.dovepress.com/therapeutic-success-of-tiotropiumolodaterol-measured-using-the-clinica-peer-reviewed-fulltext-article-COPD

http://newscentre.boehringer-ingelheim.com/

 

Про “Берінгер Інгельхайм”

Створення нових та кращих ліків для людей і тварин лежить в основі нашої діяльності. Наша місія полягає у створенні інноваційних методів лікування, які змінюють життя. З моменту свого заснування в 1885 році “Берінгер Інгельхайм” є незалежним сімейним підприємством. Ми вільно втілюємо своє довгострокове бачення, заздалегідь визначаючи майбутні виклики у сфері охорони здоров'я та цілеспрямовано працюємо у напрямках, де ми можемо принести найбільшу користь.

“Берінгер Інгельхайм” є провідною дослідницько-фармацевтичною компанією, де щодня близько 51 000 співробітників створюють цінності через інновації за трьома напрямками бізнесу: фармацевтика для людей, ветеринарія та контрактне біофармацевтичне виробництво. У 2019 році чистий обсяг продажів “Берінгер Інгельхайм” становив близько 19 млрд. євро. Наші значні інвестиції у наукові дослідження та розробки, що сягнули майже 3,5 млрд. євро, забезпечують створення ліків наступного покоління, які рятують життя та покращують його якість.

Ми реалізуємо більше наукових можливостей завдяки партнерству та залученню експертів з наукової спільноти. Працюючи разом, ми сприяємо появі інноваційних рішень в медицині, які змінять життя сучасного та майбутнього покоління пацієнтів.

Більш детальну інформацію про компанію “Берінгер Інгельхайм” можна знайти на веб-сайті: www.boehringer-ingelheim.com

 

Посилання:

1. Valipour A і співавтори. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2021:16 615–628

2. Глобальна ініціатива по хронічному обструктивному захворюванні легень

3. Керівництво GOLD використовує комбінований підхід до оцінки ХОЗЛ для груп пацієнтів відповідно до симптомів та попереднього загострення в анамнезі:

GOLD A: Низька тяжкість симптомів, низький ризик загострення
GOLD B: Висока тяжкість симптомів, низький ризик загострення
GOLD C: Низька тяжкість симптомів, високий ризик загострення
GOLD D: Висока тяжкість симптомів, високий ризик загострення

4. Бета-агоніст короткої дії

5. Buhl R та співавтори. Eur Respir J. 2015;45(4):969-979;

6. Singh D та співавтори. Respir Med. 2015;109(10):1312-1319;

7. Maltais F та співавтори. Eur Respir J. 2019;53(3):pii: 1802049;

8. Troosters T та співавтори. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2018; Vol. 198, Issue 8

9. Bourbeau J, Bartlett SJ. Patient adherence in COPD Thorax 2008;63(9):831–8.

10. Molimard M, Colthorpe P. Inhaler devices for chronic obstructive pulmonary disease: insights from patients and healthcare practitioners. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015;28(3):219–28.

 

Представництво «Берінгер Інгельхайм РЦВ ГмбХ енд Ко КГ» в Україні: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 28А, 3 поверх; тел.: (044) 494-12-75
Питання стосовно медичної інформації, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: MEDUABIMedicalInformation.KBP@boehringer-ingelheim.com
Інформація для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених виключно для спеціалістів у галузі охорони здоров’я, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших наукових заходах з медичної тематики.

 

При підозрі на побічні реакції, з питаннями щодо якості та помилок при застосуванні лікарських засобів компанії «Берінгер Інгельхайм», що мають відношення до викладеного вище, слід звертатися за телефоном: +380 44 494 12 75, факсом +380 44 494 12 71, або електронною поштою PV_local_Ukraine@boehringer-ingelheim.com

Джерело:

Корисні посилання